İklimi Koruma Bir insan Hakkıdır

İklimi Koruma Bir insan Hakkıdır

İklimi koruma Bir İnsan Hakkıdır

Sevgili okurlar bu günkü yazımda AİHM’in iklim konusunda aldığı karar üzerine sohbet etmek istiyorum. Türümüzün sınırsız ekonomik büyüme istegi ve bu yönlü çalışmaları sonucu gezegenimizde atmosferin bileşiminin bozulması ile karşı karşıya bulunuyoruz.
Bu bozulma küresel ısınmaya, buzulların erimesine, ozon tabakasının tahribine vb. yol açmış bulunuyor. Bazı alanlarda kuraklık, bazı alanlarda aşırı yağışlarla mevsimlerin değişimi söz konusudur.
Oluşan ekolojik yıkım, çevre kirliliği ve iklim krizi biyoçeşitliliği tehdit ederken kimi türlerin yaşam olanağını daha şimdiden ortadan kaldırmış bulunuyor.
Tam da bu aşamada İsviçre’deki Klimaseniorinnen Dernegi’nin şikayeti üzerine Strazburg’da–AİHM ‘de İsviçre hükümeti aleyhine açılan dava karara bağlandı.
Şikayetin gerekçesi şuydu; Hükümet iklim politikasında yetersiz kalarak olumsuz çevre değişikliklerinden yurttaşların korunması hakkını ihlal etmiştir.

46 devletten oluşan Avrupa Konseyine bağlı bir organ olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi( AİHM) ilk defa bir grup yurttaşın kendi devletleri aleyhine iklim konusunda açtığı davayı kabul edip görüştü ve karara bağladı.
AİHM kararında çok önemli bir saptama yaptı ve hükmünü bu saptama üzerinde tesis etti.
Özetle AİHM ; İklimin korunması bir insan hakkıdır dedi.
AİHM’ in bu kararı ve saptaması büyük önem taşımaktadır.
Bunun anlamı şudur. İklimin bozulmasına yol açan her türlü faaliyet insanların sağlığını bozar. Bu da yaşama hakkını ihlale gireceğinden bu tür çalışmalar insan hakkı ihlali kapsamında ele alınacaktır.
Böylece AİHM, üye devletlerin yurttaşlarına iklim konusunda doğrudan AİHM’ e başvurunun önünü de açmış bulunuyor.

Sevgili okurlar gezegenimiz insan türünün doyumsuzluğundan dolayı giderek artırdığı üretimin yıkıcı sonuçlarından dolayı ekolojik yıkım, iklim krizi ile karşı karşıyadır.
Önlemler alınmazsa türümüzün doyumsuzluğunun gezegenimizde her türlü canlı yaşamın sonunu getireceği açıktır.
Bu açıdan AİHM’ in “sağlıklı bir iklimde yaşamak temel bir insan hakkıdır” kararı büyük değer taşımaktadır.
Bu karar önümüzdeki yakın gelecekte tüm üye devletleri iklimi koruma noktasında tedbirler almaya zorlayacaktır.

Doğan Karaağaç
15 Nisan 2024

Baş Editör: Elif ÜNAL YILDIZ 

Bir Önceki Yazımı Okudunuz mu?

DİL TÜRÜMÜZÜN İNSANLAŞMASINDA BELİRLEYİCİDİR 

Yorumlar (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Doğan KARAAĞAÇ

1963 yılında Diyarbakır'a bağlı Çermik İlçesinin Ekrek (Köksal) köyünde çiftçi bir ailenin onuncu çocuğu olarak yaşama gözlerini açtı. İlk ve ortaokulu Çermik'te, sağlık kolejini Van'da okudu. Toplumcu- gerçekçi çizgide yazan yazarın; O Dağ Yürekli (2011 yılında) Sewat (2012 yılında) adlı şiir kitapları yayınlandı. Cendere adlı ilk romanı Ağustos 2020'de Cendere 2 adlı romanı 2021'de Alan yayıncılıktan çıktı. Cendere 3 adlı roman yazımını sürdüren yazarın Nisan 2023'te sağlıklı topluma giden yolu ve yeni bir yaşam modelinin önerisini ve insan doğasına dair yeni tezlerini de içeren İNSAN DOĞASI VE BÜYÜK ÜTOPYA adlı kitabı Alan yayıncılık tarafından yayınlandı. İNSAN DOĞASI VE KAOSTAN ÇIKIŞ adlı yeni bir çalışmayı sürdüren yazar, DİLSİZ DÜNYA adlı bu çalışması ile insanlık ailesinde doğru bir hayvan sevgisini yaratmayı amaçlamış ve doğru yaklaşımı tanımlamaya çalışmıştır. Türkiye PEN üyesi olan yazar iki çocuk babasıdır.