DELİ BATTAL

DELİ BATTAL

            Birinci Dünya Savaşı bitmiş, birçok cephede birden savaşan Osmanlı İmparatorluğu, yenilmiştir. Mondros Ateşkes Antlaşması ve peşine Sevr Antlaşması ile ülkemiz itilaf devletleri tarafından işgale uğramıştır.

         Hepinizin bildiği üzere Batı Anadolu’yu Yunanlılar işgal etmiştir. Yunanlıların Afyon’un Emirdağı ilçesini işgal edeceği haberleri yayılması üzerine Emirdağ’da eli silah tutan herkes Kuvayımilliyeye katılır. Emirdağ ‘da kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sakatlar ve bir de Deli Battal adında bir meczup kalır. Deli Battal halkın sevdiği, herkese kızan, halk tarafından özellikle kızdırılan birisidir. Onu kızdıranları yakalar ve bacağından kaldırarak yere çalarmış. Karnı acıkınca herhangi bir evin kapısını çalar ve imkânlar dahilinde karnını doyururmuş.

             Ülkemizin her yerinde olduğu gibi kadınlar evlerde çorap, eldiven ve giysiler örerek askerlerimize lojistik destek sağlarlarmış. Bunu gören Deli Battal bir evden bir kalıp sabun tedarik eder çeşmede topuğu yırtık çorabını ve çarığını itinayla yıkar. Bir elinde çorabı, bir elinde çarığı askerlik şubesinin yolunu tutar. “Böyle yalın ayak gezme, sana yeni çarık verelim. “diye seslenenleri duymadan yoluna devam edip askerlik şubesine varır. Kapalı kapılardan birini vurarak açar, içeride bulunanları asker selamı ile selamlar ve “Ben Deli Battal, beni askere alın desem almazsınız. Askerimizin her türlü giysiye ihtiyacı varmış ben de bunları getirdim. Çorabımın topuğu deliktir ama çarıklarım sapasağlamdır. Mustafa Kemal’e ve Kuvayımilliye’ye selam olsun” der. Asker selamı verir ve çıkar gider. Yunanlılar işgale gelince ,onlarla ilgili bilgileri Türk ordusuna bildirir. Bir nevi istihbarat elemanı olarak görev yapar. Deli Battal’ın bilgi sızdırdığını farkeden Yunanlılar onu kurşuna dizerek şehit ederler.
Emirdağ’da dikilen heykelinde bir elinde çorabı diğer elinde ise çarığı vardır. Bu kahraman şehidimiz tarih kitaplarında yer almaz .O, tarihimizin on binlerce isimsiz kahramanlarndan biridir. Ben de bu isimsiz kahramanımızın hikayesini bir vefa göstergesi olabilir diyerek şiirleştirdim.

 

          BATTAL

Hakiki veliye demişler deli
Kimseyi zarara uğratmaz eli
Hürriyet diyerek haykırır dili
Özgürlük hissini veriyor Battal

Sağ elinde çarık, solunda çorap
Bilir memlekette haller çok harap
Bu halk savaşmaktan oldukça bitap
Varını askere seriyor Battal

Mustafa Kemal’e eyledi selam
Düşmanın ininden çalıyor kelam
Onu kitaplara yazmadı kalem
Şehitlik nuruna eriyor Battal

Ozan Kasım der ki duydum ününü
Ey halkım unutma asla dününü
Bu millet sizlere borçlu gününü
Cennette huzuru deriyor Battal

 

 

Ozan Kasım Kol

 

Yorumlar (0)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ozan Kasım KOL

Ozan Kasım Kol 1971 tarihinde Samsun' un Çarşamba İlçesi'nin Beyyenice köyünde doğmuştur. Çocukluğu Beyyenice köyünde geçen şairimiz , Turizm ve Otelcilik mezunudur. Lise yıllarında edebiyat öğretmeninin aşırı telkiniyle şiire önem veren Ozan Kasım Kol "Dünyanın Dengesi Sevgi (2021) ve Meriç ile Tuna (2023)" isimli kitapların şairi ve yazarıdır. Bazı şiirleri türkü olmuş olan şairimiz aynı zamanda Kültür Bakanlığı halk şairidir. Tansiyon dergisinde türkülerimizin hikayelerini araştırıp yazmaktadır. Yedi Sanat Derneği (Yesader) ve MSG üyesi olan Ozan Kasım Kol ,Ahmet Erhan,Arife Gül ve Gülüzar isminde üç çocuk babasıdır.