İLK TÜRKLERDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ

İLK TÜRKLERDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ

İlk Türk toplumunda kadının yeri ve önemi saygındır. Küçük yaşlardan beri erkeklerle yanyanadır. Kılıç tutan, at süren ve de çadır kurup av avlayan, savaşa katılan bir bireydir. 

Orta Asya’daki ilk Türk devleti olan Göktürk devletinde kadın ve erkek eşit konumdaydı.Devleti yöneten hakanın yanında eşinin de sözü geçer, bir ülke başkanına mektup gidecek ise onun da adı geçerdi. 

Köktürk ve Uygur döneminde çizilen kaya resimlerinde olsun, sikkelerde olsun kadın hakkında bilgiler vermekte ve eşi ile birlikte de resmedildiğini görmekteyiz . 

Orhun Abidelerinde Kağan ve Hatun ismi geçmektedir. Kültigin Abidesinin doğu cephesinde “Türk milleti yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İl Bilge Hatun’u göğün tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak.” (Ergin/2003/15) 

Türk milletinin var olmasının ve devam etmesinin asıl nedenini Kağan’a ve Hatun’a bağlamıştır. 

Yönetimde Hakan’dan sonra Hatun’un sözü geçerdi. Fermanlarda mutlaka Hakan ve Hatun buyurdu ki… diye yazardı. 

Şölenlerde, kurultayda, ibadetlerde ve ayinlerde, harp ve sulh meclislerinde eşi, Hakan’ın yanında yerini alırdı. 

Sonuç olarak; ister devlet erkanında ister ailede olsun kadın her zaman eşi ile bir tutulmuş kararlar verilirken ortak verilmiştir. Çünkü steplerde kadın hayatın içindedir her an ve öyle de olmak zorundaydı. Zira şartlar zor ve mücadele gerektiriyordu. O yüzden devletin, obasının, evinin dirliği, düzeni eşi kadar ona da aitti. Eşinin hayatı boyunca hep yanında, her mücadelesinde onunla birlikte dizdize yanyanaydı. 

Erkeklerimizin başarısı ve devletlerin devamı ancak böyle kalıcı olabildi. 

Semiray Sezgin 

Kaynakça :Babayar(2007) Köktürk Kağanlığı

Sikkeler Kataloğu Ankara

Çandaroğulları(1966) Türk Toplumunda Kadın Hayat Tarih Mecmuası

Sevinç N(1987) Eski Türklerde Kadın ve Aile/Türk Dünyası Araştırma Vakfı

Etkinlik Makalesi/Hasan Işıktan Derlemeler

 

Yorumlar (2)

    • 16/01/2024

    Güzeeelll👏👏👏

  1. Yıldız Tek Gamlı
    • 16/01/2024

    İlbilge Hatun benim mahlasım sayılır ve bilge kül Tigin Kaan yazıtlarında sadece yazdığınız satır geçer hocam ve bu satır bile yetkinliğinin belgesidir. Kaleminize sağlık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Semiray Sezgin

Samsun Doğum Hastanesi'nde özlemle beklenen bir bebek olarak dünyaya gelmişim. Tarih 5/10/1960 .Neden böyle derseniz benden önce doğup yaşamayan karındaşlarım arkasından özel dua ve kurbanlar keserek bana kavuştuklarını ifade eder ailem...